Training

Ik geef training in zowel Lean instrumenten als Lean Leiderschap en de rol van leidinggevende in een Lean organisatie. Waarbij de uitdagingen van de organisatie leidend zijn.

Aanpak

  • Trainingen over het gebruik van Lean instrumenten zoals: lean principes, waardestroomanalyse (VSM), creeren van flow, begeleiden van dagstarts en het borgen van standaarden
  • Trainingen voor leidinggevenden, met vraagstukken zoals: hoe krijg ik de verandering voor elkaar, wat is mijn rol in een lean organisatie en hoe stuur ik op de verandering.

Coaching

Als coach begeleid ik bij het toepassen van de lean instrumenten en de invulling van de rol in een lean organistie.

Aanpak

  • Coaching in het gebruik van Lean instrumenten door intervisie en begeleiding bij de implementatie van dagstarts of weekstarts en het borgen van standaarden.
  • Coaching op de rol leidinggevenden, om de verandering voor elkaar te krijgen, en intervisie op rol en het sturen op de verandering.

Interim

Als interim consultant begeleid, train en coach ik kortcyclisch, nauw betrokkken bij de werkvloer en de uitdagingen van de organisatie.

Aanpak

  • Training van leidinggevenden en medewerkers. Just-in-time en on demand extra workshops over lean gereedschap
  • Continue coaching-on-the-job van de teams en leidinggevenden